Logopedie

Wat is logopedie?

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn in de communicatie. Logopediepraktijk Reigersbos biedt hulp aan kinderen en volwassenen bij wie communiceren niet vanzelf gaat. Wij behandelen problemen op het gebied van spraak, stotteren, contactname, taal, leesvoorwaarden, afwijkende mondgewoonten, adem, stem, eten en drinken (preverbale logopedie).

Hieronder noemen we een aantal voorbeelden van mogelijke logopedische problemen. Voor een volledige opsomming en achtergrondinformatie over de verschillende stoornissen verwijzen we naar www.logopedie.nl

Taal: een te kleine woordenschat, taalbegripsproblemen, moeite met het maken van contact, problemen in de wederkerigheid, moeite met zinsbouw en/of het vertellen van een verhaal t.g.v. taalontwikkelingsproblemen.

Spraak: slecht verstaanbaar spreken doordat bepaalde klanken niet goed worden uitgesproken, slissen, articulatieproblemen t.g.v. een schisis, problemen in de vloeiende spraak vanwege stotteren of broddelen.

Adem / stem: een hese of schorre stem, keelklachten.

Mondgewoonten: open mondgedrag, duimzuigen, afwijkende gebitsstand door verkeerde slikgewoonte (oromyofunctionele therapie – OMFT).

Eten / drinken: voedingsproblemen, moeite met voedselovergangen, fles weigeren, voedingsproblemen bij afbouwen sondevoeding overgevoeligheid in het mondgebied (preverbale logopedie).

Leesvoorwaarden: moeite met ‘hakken/ plakken’, met het kunnen onderscheiden van klanken of met rijmen.