Wie zijn wij

Wie zijn wij?

Cobi den Ouden

Cobi den Ouden

Ik behandel met veel plezier kinderen en volwassenen voor stem, spraak, taal en communicatie en afwijkende mondgewoonten (d.m.v. oromyofunctionele therapie). Ik heb verschillende cursussen gevolgd, zoals bijvoorbeeld:

  • Onderzoek en behandeling van fonologische stoornissen (Metaphon en Hodson & Paden)
  • Stemtherapie bij beroepssprekers, Lax Vox en de Loslaatmethode van Coblenzer
  • Communicatieve taaltherapie

Ik vind het belangrijk dat kinderen het fijn vinden bij logopedie en sluit zoveel mogelijk aan bij de interesses en belevingswereld van het kind. Ik betrek ouders in de behandeling en in het op te zetten plan, zodat we er samen voor kunnen gaan.

Met volwassenen bespreek ik goed welke veranderingen we willen bereiken, zodat de oefeningen doelgericht zijn en meteen toepasbaar in het dagelijks leven.

Marije van Cimmenaede

Marije van Cimmenaede

In de praktijk behandel ik met veel plezier kinderen en (jong)volwassenen met vragen over de spraak- en taalontwikkeling, communicatie en afwijkende mondgewoonten (oro-myo-functionele therapie). Daarnaast ben ik als orthopedagoog gespecialiseerd in vragen over de ontwikkeling, het leervermogen en lezen. Als orthopedagoog kan ik ook binnen de praktijk ontwikkelingsonderzoek doen, waardoor we breder kunnen kijken. De variatie in hulpvragen en personen maakt mijn werk elke dag weer anders. Elke persoon is voor mij uniek. Hierdoor stem ik de begeleiding af op wat het kind / de volwassene en de omgeving (leerkrachten / andere disciplines) nodig heeft om te kunnen ontwikkelen. Om dit mogelijk te maken zijn plezier, aandacht en samenwerking voor mij belangrijk. Door samen te werken en te zien wat elke betrokkene nodig heeft, kunnen we de behandeling tot een succes maken.

Carina Truijens

Carina Truijens

“Every child has the potential to be a great kid. It is our job to make this potential grow.”Stanley I. Greenspan

Sinds 1999 behandel ik als preverbaal logopedist met veel plezier, prematuur geboren en jonge kinderen met (ernstige) voedingsproblemen, zoals bijvoorbeeld sondevoeding, fles weigeren en overgang naar nieuwe voeding.

Al geruime tijd werk ik samen met Verpleegkundig Kinderdagverblijf Zigzag Zorg, verpleegkundig en gespecialiseerd kindzorg voor chronisch of langdurig zieke kinderen tussen 0-4 jaar met een intensieve zorgvraag of kinderen met voedingsproblematiek. Het is fijn om in nauwe samenwerking met zowel de ouders als het (para-)medisch team, deze kinderen te kunnen helpen.

Daarnaast behandel ik vooral kinderen vanaf de leeftijd van 2 jaar met communicatieve problemen, meestal voortkomend uit een bredere ontwikkelingsproblematiek zoals autisme, downsyndroom , 22q11- syndroom, Prader Willi syndroom en andere syndromen. Daarbij gebruik ik onder andere mijn specialisaties: Sensorische Informatieverwerking, Floortime/DIR, Prompt-techniek, Nederlands Ondersteund met gebaren en de oudercursus Hanen “More Than Words”.

Deze werkzaamheden verricht ik op beide praktijklocaties (de Peursumstraat en de Amsteldijk), waarbij ik tevens intensief samenwerk met de Praktijk Kinderfysiotherapie en Ergotherapie Amsterdam en Reade; Revalidatie Centrum Amsterdam, Therapeutische kindergroep.

De mogelijkheden van een kind in ontwikkeling, zijn voor mij de basis om mee aan de slag te gaan. Denken vanuit beperkingen, belemmert mij in het zien van deze mogelijkheden. Ik geniet van elke kleine of grote stap die een kind zet in zijn ontwikkeling. Elk kind heeft de mogelijkheid tot ontwikkelen De lijfspreuk van Pippi Langkous is mij hierbij op het lijf geschreven:

Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan”