Werkwijze

Hoe gaan we te werk?

Aanmelding en intake
Wanneer er mogelijke logopedische problemen zijn bij u of uw kind kunt u zich telefonisch, per e-mail of via het aanmeldformulier bij ons aanmelden. Zodra we een plekje beschikbaar hebben wordt u opgeroepen voor een intakegesprek. In dit eerste gesprek bespreken we de hulpvraag, de problematiek en informeren we naar de ontwikkeling en medische geschiedenis tot nu toe. U wordt verzocht bij de eerste afspraak de volgende documenten mee te nemen:

  • Verwijsbrief van de arts
  • Verzekeringspas
  • Geldig legitimatiebewijs

Tijdens het intakegesprek ontvangt u de behandelovereenkomst.

Onderzoek
Naar aanleiding van de informatie uit het intakegesprek, vindt er onderzoek plaats. Voor het onderzoek maken we gebruik van logopedische testen en observaties. De onderzoeksfase kan, afhankelijk van de hulpvragen, een aantal sessies duren. Na afloop van het onderzoek bespreken we de uitkomsten en een eventueel behandelplan.

Behandeling
De behandelingen vinden meestal één keer per week plaats en duren 25 (of 50 minuten bij stotteren en preverbale logopedie). We stemmen de behandeling af op u of uw kind en geven coaching, adviezen en oefeningen voor een zo goed mogelijk resultaat.

De duur van de therapie is afhankelijk van de hulpvraag en uitkomsten van het onderzoek.
We bespreken dit samen met u.

Overig

Ontwikkelingsonderzoek
Onze praktijk kan in aanvulling op de logopedische onderzoeken ook een non-verbale intelligentietest afnemen indien vragen zijn over de leervaardigheden of voor het aanvragen van een arrangement.