Praktijk

Wie zijn wij?

Cobi den Ouden

Cobi den Ouden

Ik behandel met veel plezier kinderen en volwassenen voor stem, spraak, taal en communicatie en afwijkende mondgewoonten (d.m.v. oromyofunctionele therapie). Ik heb verschillende cursussen gevolgd, zoals bijvoorbeeld:

  • Onderzoek en behandeling van fonologische stoornissen (Metaphon en Hodson & Paden)
  • Stemtherapie bij beroepssprekers, Lax Vox en de Loslaatmethode van Coblenzer
  • Communicatieve taaltherapie

Ik vind het belangrijk dat kinderen het fijn vinden bij logopedie en sluit zoveel mogelijk aan bij de interesses en belevingswereld van het kind. Ik betrek ouders in de behandeling en in het op te zetten plan, zodat we er samen voor kunnen gaan.

Met volwassenen bespreek ik goed welke veranderingen we willen bereiken, zodat de oefeningen doelgericht zijn en meteen toepasbaar in het dagelijks leven.

Lonneke Niehe

Lonneke Niehe

In de praktijk zie ik veel verschillende kinderen van wie de ouders uiteenlopende vragen over de communicatie hebben. Deze variatie spreekt mij erg aan. In mijn begeleiding probeer ik goed af te stemmen op het kind. Plezier, aandacht en geduld zijn hierbij voor mij belangrijke pijlers. Door samen te werken met ouders en als het nodig is met andere disciplines, kan ik een kind verder helpen in de communicatie.

Ik behandel kinderen die problemen hebben met spraak / articulatie, taal en mondgewoonten. Ik ben gespecialiseerd in de behandeling van kinderen die stotteren en ben gecertificeerd Lidcombe-therapeut. Ik behandel ook communicatieproblemen bij algehele ontwikkelingsproblematiek zoals bijvoorbeeld autisme. Hierbij werk ik o.a. vanuit de principes van de Sensorische Informatieverwerking, Floortime/DIR en Prompt. Ouderbegeleiding is voor mij een onmisbaar onderdeel in de logopedische behandeling van jonge kinderen. Hierbij kan er in onderling overleg gekozen worden voor video-interactiebegeleiding.

Marije van Cimmenaede

Marije van Cimmenaede

In de praktijk behandel ik met veel plezier kinderen en (jong)volwassenen met vragen over de spraak- en taalontwikkeling, communicatie en afwijkende mondgewoonten (oro-myo-functionele therapie). Daarnaast ben ik als orthopedagoog gespecialiseerd in vragen over de ontwikkeling, het leervermogen en lezen. Als orthopedagoog kan ik ook binnen de praktijk ontwikkelingsonderzoek doen, waardoor we breder kunnen kijken. De variatie in hulpvragen en personen maakt mijn werk elke dag weer anders. Elke persoon is voor mij uniek. Hierdoor stem ik de begeleiding af op wat het kind / de volwassene en de omgeving (leerkrachten / andere disciplines) nodig heeft om te kunnen ontwikkelen. Om dit mogelijk te maken zijn plezier, aandacht en samenwerking voor mij belangrijk. Door samen te werken en te zien wat elke betrokkene nodig heeft, kunnen we de behandeling tot een succes maken.

Carina Truijens

Carina Truijens

“Every child has the potential to be a great kid. It is our job to make this potential grow.”Stanley I. Greenspan

Sinds 1999 behandel ik als preverbaal logopedist met veel plezier, prematuur geboren en jonge kinderen met (ernstige) voedingsproblemen, zoals bijvoorbeeld sondevoeding, fles weigeren en overgang naar nieuwe voeding.

Al geruime tijd werk ik samen met Verpleegkundig Kinderdagverblijf Zigzag Zorg, verpleegkundig en gespecialiseerd kindzorg voor chronisch of langdurig zieke kinderen tussen 0-4 jaar met een intensieve zorgvraag of kinderen met voedingsproblematiek. Het is fijn om in nauwe samenwerking met zowel de ouders als het (para-)medisch team, deze kinderen te kunnen helpen.

Daarnaast behandel ik vooral kinderen vanaf de leeftijd van 2 jaar met communicatieve problemen, meestal voortkomend uit een bredere ontwikkelingsproblematiek zoals autisme, downsyndroom , 22q11- syndroom, Prader Willi syndroom en andere syndromen. Daarbij gebruik ik onder andere mijn specialisaties: Sensorische Informatieverwerking, Floortime/DIR, Prompt-techniek, Nederlands Ondersteund met gebaren en de oudercursus Hanen “More Than Words”.

Deze werkzaamheden verricht ik op beide praktijklocaties (de Peursumstraat en de Amsteldijk), waarbij ik tevens intensief samenwerk met de Praktijk Kinderfysiotherapie en Ergotherapie Amsterdam en Reade; Revalidatie Centrum Amsterdam, Therapeutische kindergroep.

De mogelijkheden van een kind in ontwikkeling, zijn voor mij de basis om mee aan de slag te gaan. Denken vanuit beperkingen, belemmert mij in het zien van deze mogelijkheden. Ik geniet van elke kleine of grote stap die een kind zet in zijn ontwikkeling. Elk kind heeft de mogelijkheid tot ontwikkelen De lijfspreuk van Pippi Langkous is mij hierbij op het lijf geschreven:

Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan”

Edda Natebus

Edda Natebus

Ik ben Edda en ik werk met veel plezier in de multiculturelewijk Reigersbos. Ik krijg veel energie van jonge kinderen en de samenwerking met hun ouders. Hierbij spelen vertrouwen en fouten mogen maken een belangrijke rol. Elke dinsdag kun je mij vinden in de Professor Waterinkschool op de Amsteldijk. Hier werk ik met kinderen met een complexe achtergrond, onder andere is er sprake van Autisme Spectrum Stoornis, ADHD, leerproblemen, complexe ouder-en kind relaties. Waar het op neer komt: deze kinderen eisen een multidisciplinaire aanpak en deze bied ik in samenwerking met de psycholoog, orthopedagoog, onderwijs-assistenten en de leerkrachten. Het mooiste cadeau is het wanneer een kind zich verder ontwikkelt en ouders slagen in de communicatie met hun kinderen. Mijn overige werkdagen werk ik op de Peursumstraat.

In het afgelopen jaar heb ik een cursus gevolgd om meer te leren over het onderzoeken en behandelen van kinderen met problemen rondom verstaanbaar spreken. Daarnaast heb ik als vrijwilliger bij Voorleesexpress de meerwaarde van het voorlezen ervaren vooral bij kinderen met een meertalige achtergrond.


Hoe gaan we te werk?

Aanmelding en intake
Wanneer er mogelijke logopedische problemen zijn bij u of uw kind kunt u zich telefonisch, per e-mail of via het aanmeldformulier bij ons aanmelden. Zodra we een plekje beschikbaar hebben wordt u opgeroepen voor een intakegesprek. In dit eerste gesprek bespreken we de hulpvraag, de problematiek en informeren we naar de ontwikkeling en medische geschiedenis tot nu toe. U wordt verzocht bij de eerste afspraak de volgende documenten mee te nemen:

  • Verwijsbrief van de arts
  • Verzekeringspas
  • Geldig legitimatiebewijs

Tijdens het intakegesprek ontvangt u de behandelovereenkomst.

Onderzoek
Naar aanleiding van de informatie uit het intakegesprek, vindt er onderzoek plaats. Voor het onderzoek maken we gebruik van logopedische testen en observaties. De onderzoeksfase kan, afhankelijk van de hulpvragen, een aantal sessies duren. Na afloop van het onderzoek bespreken we de uitkomsten en een eventueel behandelplan.

Behandeling
De behandelingen vinden meestal één keer per week plaats en duren 25 (of 50 minuten bij stotteren en preverbale logopedie). We stemmen de behandeling af op u of uw kind en geven coaching, adviezen en oefeningen voor een zo goed mogelijk resultaat.

De duur van de therapie is afhankelijk van de hulpvraag en uitkomsten van het onderzoek.
We bespreken dit samen met u.

Overig

Ontwikkelingsonderzoek
Onze praktijk kan in aanvulling op de logopedische onderzoeken ook een non-verbale intelligentietest afnemen indien vragen zijn over de leervaardigheden of voor het aanvragen van een arrangement.


Ervaringen van cliënten:

Citaten uit ons klanttevredenheidsonderzoek:

De logopedist was heel deskundig. Had veel geduld en was liefdevol naar mijn dochter toe.”

Ik ben blij dat het voor mijn kind altijd heel duidelijk is wat hij ga doen hij vindt het ook fijn om te komen.”

Ik werd serieus genomen en heel goed en vriendelijk geholpen met mijn kind”

Fijne praktijk. Zeer professioneel.”

De logopedist weet wat ze doet en weet een sfeer te creëren waardoor mijn kinderen met plezier naar logopedie gaan.”

De logopedist is goed in staat de zorgvraag te vertalen naar activiteiten die wij als ouders kunnen inzetten.”

Wat ik heel mooi en prettig vind is het maatwerk, dat de logopediste ‘het hele gezin’ behandelt om een goede basis thuis te geven om mee te werken.”

Weet mijn kind heel goed op juiste (leeftijds)niveau aan te spreken en te motiveren/instrueren.”